Kanzleiprofil
İşimiz, çoğunlukla

  • Otomobil yan sanayi
  • Makine ve tesisat sanayi
  • Tıp ürünleri sanayi

dallarında önde gelen uzman şirketlere

  • Sözleşme hukuku
  • Ürün sorumluluk hukuku
  • Ürün güvenlilik hukuku

gibi ulusal ve uluslararası ekonomi hukuku dallarında danışmanlık hizmeti vermektir.

Müvekkillerimiz bizden, hukuki alanda etkili, ihtiyaca göre tasarlanmış ve de maksimum düzeyde uygulanabilir çözümler beklerler. Biz de kendi çalışmamızdan beklediğimiz kalite düzeyinin buna uygun olmasına özen gösteririz.

Sizinle ve ürününüzle tanışmayı sevinçle bekliyoruz.


Dr. Menderes Güneş
Avukat / Partner
Çalışma alanları:
Özellikle otomobil yan sanayi, tıp ürünleri sanayi ve makine ve tesisat sanayi dallarında çalışan şirketler için ulusal ve uluslararası ürün sorumluluk hukuku ve ürün güvenlik hukuku, sözleşme hukuku, sigorta hukuku ve dava takibi, çalışma alanlarımızı oluşturur.
Mesleki kariyeri:
2006 yılında avukat olarak çalışma müsadesini kazandı, 2014 yılından beri Güneş & Hamdan Rechtsanwälte PartGmbB şirketi bünyesinde avukat ve partner olarak çalışıyor. Bundan önce orta büyüklükte bir Alman avukatlık ofisinde ilk önce kadrolu avukat olarak, daha sonra partner sıfatıyla ağırlıklı olarak sorumluluk hukuku dalında çalıştı. Daha sonra bir Amerikan ekonomi dalı avukatlık ofisinde Alman ve Avrupa şirketlerine odaklı olarak antidumping davalarında hizmet verdi, sonra İstanbul’da bulunan ve Alman şirketlerine danışmanlık konusunda uzman bir ekonomi dalı avukatlık ofisinde çalıştı. Saarland Teknik ve Ekonomi Yüksek Okulu’nda safety ile ilgili ulusal mevzuat ve Avrupa mevzuatı dallarında öğretim görevlisi olarak çalıştı.
Eğitimi:
Saarbrücken’de bulunan Saarland Üniversitesi’nde ve Queen Mary Westfield College London’da Hukuk Bilimleri öğrenimi gördü.
Bildiği Diller:
Almanca, İngilizce, Türkçe ve Fransızca.

Prof. Dr. Marwan Hamdan
Avukat / Partner
Çalışma alanları:
Orta büyüklükte şirketlere ulusal ve uluslararası (özellikle fransız) ekonomi ve sözleşme hukuku, şirketler hukuku, şirket müdürlerinin sorumluluğu ve sigortası, miras hukuku ve haleflik konularında mahkeme dışında veya mahkeme huzurunda eşlik etti.
Mesleki kariyeri:
2004 yılından beri Saarbrücken/Saarlouis’de avukat yapıyor, bunun yanında 2009 yılından beri medeni hukuk, ekonomi hukuku, banka ve sigorta hukuku dallarında yüksekokul profesörüdür, daha önce ise çeşitli üniversite kürsülerinde yıllarca asistanlık yaptı.
Eğitimi:
Saarland Üniversitesi’nde Alman hukuku, Centre d´Etudes Juridiques Franco-Allemand (Saarbrücken/Nancy 2) bünyesinde fransız hukuku ve Maastricht’te University of Limburg bünyesinde Avrupa hukuku okudu, Saarland Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde hukuk stajını yaptı ve Paris’te bir ekonomi dalı avukatlık ofisinde çalıştı.
Bildiği Diller:
Almanca, Fransızca ve İnglizce.

Sözleşme hukuku
Sözleşme hukuku konusundaki danışmanlığımız, bir ürünün tüm varoluş süreçlerine eşlik eder. Araştırma ve geliştirme sözleşmesinden başlayarak, üretim, sevkiyat, kalite sağlama sözleşmeleri, geniş çaplı ve boyutlu proje sözleşmeleri dahil her türlü ihtiyaca göre sözleşme tasarımı ve çözümleri sunuyoruz. İstenildiği takdirde sözleşme görüşmelerine katılıyoruz veya arka planda çalışıyoruz. Bunun dışında herhangi bir ihtilaf durumunda sözleşmelerden kaynaklanan çıkarlarınızı, hem mahkeme dışında, hem mahkeme huzurunda ve ayrıca ulusal veya yabancı uzlaşı mahkemeleri huzurunda savunuyoruz.


Ürün sorumluluk hukuku
Hatalı ürünlerden dolayı herhangi bir zarar oluştuğunda bu zararın dışında aynı zamanda imaj kaybı, resmi yaptırımlar ve ceza davaları tehlikesi ile de karşı karşıya kalınmaktadır. Sorumluluk durumunda mahkeme dışında ve mahkeme önünde sizi temsil görevi üstleniyor, haksız talepler durumunda savunmanızı gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde haklı taleplerin olması durumunda sözleşme tarafları ve mağdurlarla çözüm sağlıyor, müteakip sevkiyatçı şirketlerden ve sigortalayan şirketlerden talep edilecek haklar konusunda da yanınızda yer alıyoruz. Ürün sorumlulukları konusunda risklere karşı hemen işin başında etkili olmak üzere alınacak ön tedbirlerin tasarımı ve uygulanması konusunda da size destek oluyoruz.

Product Compliance
Ürünlerle ilgili kanunlara ve normlara uymak, ürünlerin ulusal veya uluslararası satışında başarı sağlamanın asgari şartıdır. Kurallarla ilgili gerekenlerin yerine getirilmesi konusunda size destek oluyor ve alınacak izinler konusunda ilgili daire ve kurumlar nezdinde sizi temsil ediyoruz.
 
 
 
 
 
 
 
 


Bizim açımızdan avukatlık yetkinliği, bir şirketin sistemine tüm incelikleriyle uyan ve sağlam bir yapı taşı anlamına gelmektedir. Hukuki danışmanlık, bir şirketin her bölümü için anlaşılabilir ve uygulanabilir olmalıdır. Biz sadece klasik hukuki ekspertiz sahibi değiliz, ayrıca ekspertizimizi müvekkilimizin kişisel taleplerine, ürünlerine ve endüstri alanlarına uygun hale getiriyoruz.


Hukuki ekspertiz
Avukatlık ofisimiz, işini hevesle yapan ve tecrübeli avukatlardan oluşmaktadır. Biz sadece yeni hukuki gelişmeleri takip etmiyoruz, aynı zamanda kendimizi sürekli eğitmeye devam ediyoruz, ayrıca yüksekokullarda yayın ve çalışmalarla ilmi çalışma yapıyoruz.
 
 
 
Branşa odaklanma
Özellikle otomobil yan sanayi, makina ve tesisat sanayi alanlarında çalışan endüstri şirketlerine hizmet verme konularında uzmanız. Uzun yıllar boyunca sahip olduğumuz branş tecrübemizi, tüm müvekkillerimiz için yaptığımız çalışmalara kanalize ediyoruz. Bu uzmanlığımız, aynı zamanda güncel gelişmeleri ve akımları zamanında kavrayıp bunları hukuki açıdan bir ön tedbir şeklinde etkileme imkanı da sunuyor.


Uluslararacılık
Biz çok ulusluyuz ve uluslararası düşünüyoruz. Almanca, İngilizce, Fransızca ve Türkçe dillerinde hem sözlü hem de yazılı olarak yüksek bir düzeyde çalışabilmekte ve rahat iletişim kurabilmekteyiz. Bunun dışında yurt dışında bulunan ve ihtiyaç halinde ek destek olarak ekibimize katabilceğimiz mükemmel eğitimli hukuk uzmanı meslektaşlardan oluşan bir ağa sahibiz.
Etkililik
Müvekkillerimiz çok defa kısa süreli davranmak ve hızlıca karar vermek durumunda kalıyor. Biz bu durumda kısa iletişim yollarımız sayesinde ve kısa sürede işlem yaparak müvekkillerimize bu durumlarında destek oluyoruz.

 
 


İletişim

Hier haben Sie die Möglichkeit uns eine Nachricht zukommen zu lassen. Füllen Sie einfach das untenstehende Kontaktformular aus und wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen